ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΕΛ

Καλούνται τα μέλη του σωματείου ΑΕΛ σε ΓΕΝΙΚΗ και ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα St.George την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 στις 19:00 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι τα ακόλουθα :

(1) Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Παρουσίαση για έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου και τις έκθεσης των ελεγκτών.
(3) Συζήτηση και απολογισμού της χρονιάς των τμημάτων του σωματείου.
(4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου ΑΕΛ 2022-2024

Δ.Σ. ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σημειώσεις :
(α) Υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλει κάποιος αφού έχει ήδη εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή μέλους για το έτος 2022
(β) Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : finance@aelimassol.com ή και επικοινωνώντας τηλεφωνικός στα τηλέφωνα : 99 859372 ή 99620071
(γ) Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με την Γενική Εκλογική Συνέλευση μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικός στον αριθμό : 99620071