Προσφορά τροφίμων στην «Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης».

Το τμήμα πετόσφαιρας σε μια προσπάθεια αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο μας παρέδωσε τρόφιμα στην «Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης».